• laparole
  • image
  • image
  • image
  • image

Centrum Językowe LA PAROLE oferuje zajęcia z języków obcych dla pracowników i zarządów przedsiębiorstw i instytucji.

Oferujemy kursy z następujących języków obcych:

  • język angielski
  • język francuski
  • język hiszpański
  • inne języki obce

Oprócz samych zajęć dydaktycznych, zapewniamy także  kwalifikację wstępną, nadzór metodyczny nad kursami, końcowe egzaminy wewnętrzne i dyplomy ukończenia kursów, jak również opracowanie kompleksowego planu szkoleń z języka obcego, w pełni dostosowanego do potrzeb Waszego przedsiębiorstwa lub instytucji. Na Państwa życzenie opracujemy również raporty metodyczne dotyczące postępów danej grupy, jak i poszczególnych słuchaczy.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym niezależnie od poziomu zaawansowania.

Dostosujemy się do Państwa potrzeb w zakresie harmonogramu zajęć i ich intensywności. Opracujemy optymalny profil szkoleń dla Państwa pracowników, zapewnimy właściwą opiekę metodyczną.  

GALERIA